Odkup lesa

odkup lesaOdkup lesa je izjemno pomembna dejavnost gozdnega gospodarstva. Večji je odkup lesa, bolj je gozdno gospodarstvo uspešno oziroma boljše je njeno poslovanje. Odkup lesa lahko gospodarstva odkupijo ali od fizičnih oseb ali pa od pravnih oseb. Kadar gozdno gospodarstvo opravi odkup lesa od pravne osebe, govorimo o namenskem odkupu. Kaj to pomeni? Na takšen način dobi gozdno gospodarstvo les za nadaljnjo obdelavo. Kadar gozdno gospodarstvo opravi odkup lesa od fizične osebe, pa razlikujemo med dvema načinoma izvedbe odkupa lesa. Odkup lesa se lahko izvede na cesti, ki je kamionska ali pa se odkup lesa izvede na panju. V nadaljevanju bomo napisali, kakšna je razlika med tema dvema odkupoma lesa.

V primeru, da se fizična oseba odloči, da bo opravila odkup lesa na cesti, ki je kamionska, je dolžna, da sama poskrbi za sečno. Prav tako mora fizična oseba sama poskrbeti za spravilo lesa, do ceste, ki je kamionska. V primeru, da pa se fizična oseba odloči, da bo opravila odkup lesa na panju, pa za sečnjo in spravilo lesa poskrbi gozdno gospodarstvo samo. In če povzamemo lahko rečemo, da je drugi primer odlična rešitev za fizične osebe, ki so lastniki gozdov, niso pa dovolj strokovno podkovani, prav tako pa ne izobraženi v smeri gozdarstva. Ta drugi primer odkupa lesa je prav tako primeren za tiste gozdarje, ki nimajo dovolj dobre oziroma ustrezne opreme za sečnjo in splavilo lesa.

V kolikor se odloči ali fizična ali pravna oseba za odkup lesa, je zaželeno, da se posvetuje pred posekom, tudi o tem, kako dodelati sam les, da bo njegova vrednost čim višja, prav tako kako dodelati les, da bo izkoristek tega čim večji. Pomembno je, da te posvete vodijo visoko usposobljeni ljudje, ki opravljajo to delo z dušo in srcem. Z drugimi besedami, pomembno je, da zaposleni na gozdnih gospodarstvih živijo za to delo.