Vinag d.d. - v stečaju

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom opr. št. St 1111/2013 z dne 7.4.2014 začelo stečajni postopek nad družbo Vinag d.d.
Na tem spletnem mestu lahko najdete vse informacije v zvezi s stečajnim postopkom in prodajo premoženja podjetja Vinag d.d. – v stečaju.

 

18. 9. 2015: Obvestilo o spremembi zakonitega zastopnika družbe Vinag d.d. – v stečaju
Obveščamo vas, da je Brigita Kraljič na osnovi osebne odločitve z dnem 18. 9. 2015 prenehala z opravljanjem funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti. V prihodnjih dneh bo zato razrešena funkcije stečajne upraviteljice družbe Vinag d.d. - v stečaju, sočasno pa bo sodišče imenovalo novega upravitelja. Glede na navedeno vas prosimo, da spremljate objave na spletnih straneh AJPES ter se v prihodnje glede vseh zadev v zvezi s predmetnim stečajnim postopkom obračate na novega upravitelja.