Vinag Objave

Aktualne objave

18. September 2015
Obvestilo o spremembi zakonitega zastopnika družbe Vinag d.d. – v stečaju
Obveščamo vas, da je Brigita Kraljič na osnovi osebne odločitve z dnem 18. 9. 2015 prenehala z opravljanjem funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti. V prihodnjih dneh bo zato razrešena funkcije stečajne upraviteljice družbe Vinag d.d. – v stečaju, sočasno pa bo sodišče imenovalo novega upravitelja. Glede na navedeno vas prosimo, da spremljate objave na spletnih straneh AJPES ter se v prihodnje glede vseh zadev v zvezi s predmetnim stečajnim postopkom obračate na novega upravitelja.

17. Avgust 2015
Predlog za prodajo poslovne celote z dne 5.3.2015
Dopolnitev predloga za prodajo poslovne celote z dne 29.7.2015
Sklep o prodaji poslovne celote – prvi z dne 10.8.2015
Pojasnilo cenilca Toriča glede cenitve vinogradov z dne 16.7.2013
Poročilo o ocenjeni vrednosti nepr. pravic za nepremičnine na par. št. 1198-2 in 1248-4, k.o. Maribor-Grad
Poročilo o ocenjeni vrednosti nepremičninskih pravic za nepremičnine na par. št. 86-6, k.o. Košaki
Poročilo o ocenjeni vrednosti nepremičninskih pravic za poslovne prostore – vinska klet na Trgu svobode 3
Poročilo o ocenjeni vrednosti nepremičninskih pravic za stavbno zemljišče na par. št. 6-22, k.o. Slatina
Poročilo o premoženju podjetja Vinag s popravki – junij 2014
Cenilni zapisnik o določitvi neamortizirane vrednosti vinogradov – Torič
Cenilno poročilo cenilca Boštjana Verbošta z dne 19.2.2015
Cenitev opreme in naprav – osnovna sredstva z dne 7.4.2014
Vinogradi v poslovni celoti 2015

28. Julij 2015
Vabilo k predložitvi ponudbe za najem premoženja.

28. Julij 2015
Izredno poročilo glede najema okrnjene poslovne cone.

14. Julij 2015
Prodaja repromateriala in betonskih stebrov.
Ponujamo repromaterial in betonske stebre s spodnjega seznama. Vsi zainteresirani kupci svoje ponudbe lahko oddate po elektronski pošti na naslov insol.kraljic@cms-rrh.com (predmet »Vinag / repromaterial«). Ponudba mora vsebovati: – podatke o kupcu (ime oziroma naziv, naslov in davčna številka), – podatke o artiklih za katere dajejo ponudbo (naziv in šifra), – ceno brez DDV, katero ponujajo za posamezni artikel in število posameznih artiklov.

16. Junij 2015
Vabilo k dajanju ponudb za nakup ustekleničenega vina.

23. Februar 2015
Poročilo o rezultatih poziva osebam zainteresiranim za obdelovanje posameznih vinogradov

23. Februar 2015
Izredno poročilo glede nasadov vinogradov in odpovedi zakupa dela zemljišč

12. Februar 2015
Poziv osebam, zainteresiranim za obdelovanje posameznih vinogradov

03. Februar 2015
Javno vabilo k izkazu interesa za zakup zemljišč in nakup vinogradov

22. Januar 2015
Vabilo zainteresiranim kupcem k dajanju ponudb za nakup večjih količin ustekleničenega vina