Prodaja poslovne celote Vinag

Dne 10.8.2015 je Okrožno sodišče v Mariboru izdalo Sklep o prodaji poslovne celote, ki še ni pravnomočen! V sklepu oziroma njemu priloženem predlogu so navedene informacije o tem, katero premoženje sestavlja poslovno celoto Vinag in po kakšnem prodajnem postopku se bo ta prodajala. Ker se sklep o prodaji pri opredeljevanju sklicuje na dokumente, ki so bili pripravljeni ob začetku stečajnega postopka, je pri pregledu dokumentacije potrebno upoštevati, da določeno premoženje, ki je navedeno v dokumentih, ni več del poslovne celote.

Tako je na primer pri pregledu dokumenta »Cenilni zapisnik o določitvi neamortizirane vrednosti vinogradov – Torič« potrebno upoštevati, da je bil zakup določenih nasadov vinogradov odpovedan v mesecu februarju in da poslovno celoto tako tvorijo samo še nasadi vinogradov, navedeni v prilogi sklepa o prodaji ter v tabeli. Javna dražba za prodajo poslovne celote Vinag bo razpisana po pravnomočnosti sklepa o prodaji, predvidoma konec avgusta ali začetek septembra 2015.

Predlog za prodajo poslovne celote z dne 5.3.2015
Dopolnitev predloga za prodajo poslovne celote z dne 29.7.2015
Sklep o prodaji poslovne celote – prvi z dne 10.8.2015
Pojasnilo cenilca Toriča glede cenitve vinogradov z dne 16.7.2013
Poročilo o ocenjeni vrednosti nepr. pravic za nepremičnine na par. št. 1198-2 in 1248-4, k.o. Maribor-Grad
Poročilo o ocenjeni vrednosti nepremičninskih pravic za nepremičnine na par. št. 86-6, k.o. Košaki
Poročilo o ocenjeni vrednosti nepremičninskih pravic za poslovne prostore – vinska klet na Trgu svobode 3
Poročilo o ocenjeni vrednosti nepremičninskih pravic za stavbno zemljišče na par. št. 6-22, k.o. Slatina
Poročilo o premoženju podjetja Vinag s popravki – junij 2014
Cenilni zapisnik o določitvi neamortizirane vrednosti vinogradov – Torič
Cenilno poročilo cenilca Boštjana Verbošta z dne 19.2.2015
Cenitev opreme in naprav – osnovna sredstva z dne 7.4.2014
Vinogradi v poslovni celoti 2015