Kakovostni prevodi v prevajalski agenciji

prevajalska agencija ljubljanaPrevajalske agencije si prizadevajo, da bi njihovi prevajalski projekti dosegali visoko kakovostne rezultate. Kakovostni prevodi so natančni in slovnično pravilni ter učinkoviti, kar pomeni, da ustvarijo želeni učinek na osebo, ki bere prevedeno besedilo. Kakovostno prevajanje mora izpolnjevati tudi kriterij primernosti s tem, ko izpolnjuje določene projektne parametre. Da bi prevajalske agencije svojim strankam lahko ponudile kakovostne prevajalske storitve, morajo nenehno spremljati in ocenjevati delo prevajalcev v agenciji. Prevajalce morajo skrbno izbirati, jih izobraževati in stremeti k temu, da bi v procesu dela nabrali veliko bogatih izkušenj.

Tekoča komunikacija med stranko in izbranim prevajalcem
Prevajalske agencije posamezni projekt dodelijo tistemu prevajalcu, ki je za prevajanje določenega jezika najbolj usposobljen in strokovno podkovan. Največkrat so to prevajalci, ki prevajajo v svojem domačem oziroma materinem jeziku. S tem agencija zagotavlja, da se prevedeno besedilo bere bolj tekoče in naravno. Poleg tega, prevajalske agencije omogočajo svojim strankam, da lahko komunicirajo z izbranim prevajalcem v agenciji. Stranke prevajalcu tako neposredno pošiljajo posebna navodila v vsaki fazi projekta. Stranke prevajalcu lahko postavljajo dodatna vprašanja in hkrati prevajalcu nudijo dodatna pojasnila o izvornem besedilu. S takim načinom poslovanja prevajalske agencije zagotavljajo, da so prevodi točni, natančni in ažurni.

Kakovostni prevodi so večkrat strokovni pregledani
V prevajalskih agencijah večino prevedenih besedil ocenjuje in ponovno preveri drugi prevajalec, ki je hkrati neodvisen, a strokovno podkovan v izbranem jeziku. Naloga tega drugega prevajalca je v tem, da skuša v prevedenem besedilu najti in odpraviti napačne interpretacije, terminološke napake ter slovnične in pravopisne napake. Drugi prevajalec hkrati spremlja skladnost terminologije, berljivost besedila in strukturno obliko stavkov. Poleg tega, prevajalske agencije izboljšujejo svoje poslovne procese s tem, ko natančno upoštevajo želje strank in vsebino povratnih informacij, katere pridobijo ob strankinem vpogledu v že prevedena besedila.