Kdaj je potrebna zamenjava upravnika?

stanovanjski upravnikNemoteno bivanje v večstanovanjski zgradbi je možno, kadar je vzdrževanje stavbe redno in ustrezno.Pomeni, da smo zadovoljni z upravnikom. Sicer je pomembna zamenjava upravnika, ki je vsekakor pravilna odločitev, v kolikor nismo zadovoljni s sedanjim. Zadovoljstvo z upravnikom pomeni, da se ta drži dogovorov, ki so jih sprejeli lastniki na zboru lastnikov, da se torej drži dogovorov, sledi ciljem in interesom, da zna odgovarjati na vprašanja lastnikom, da se zna odzvati na ustrezen način v različnih situacijah, ki nastanejo v zgradbi, ipd. Ko se to ne zgodi, najverjetneje ne bomo že po prvi napaki reagirali z odpovedjo. Bomo pa zagotovo o tej razmislili in to tudi storili, v kolikor bi se tovrstne stvari ponavljale. Takrat je seveda zamenjava upravnika nujna. Če vas zanima menjava upravnika v Ljubljani, kliknite na povezavo https://www.spl.si/iscete-upravnika.html.

Upravnika plačamo z lastnimi sredstvi in seveda za to pričakujemo, da bo svoje naloge in dolžnosti, za katere smo ga pooblastili in mu jih zaupali, opravil skladno s pogodbo. Če se to ne zgodi, menjamo upravnika. Dejansko je to lahko zelo enostavno, ja pa pomembno, da se nekaj več kot 50% lastnikov s tem strinja, da se poda odpoved sedanjemu upravniku, se izbere nov upravnik in se pogodba sestavi z njim.

Upravljanje stavbe je seveda lahko zahtevna naloga in je tako pomembno, da jo zaupamo nekomu, ki nam lahko nudi tudi rezultat oziroma izpolni naša pričakovanja. Ko je bivanje v zgradbi nemoteno in prijetno. Večinoma je zanj odgovoren prav upravnik, ki skrbi za ogromno reči, med drugimi tudi za pravično delitev skupnih stroškov.

Zamenjava upravnika je tako lahko najboljša rešitev, ki bo zagotovo vplivala na enostavnejše bivanje v večstanovanjski zgradbi in bo tako lastnike razbremenila mnogih skrbi. Kajti upravnik je zadolžen za izvajanje določenih aktivnosti, za to je tudi plačan in zato pričakujemo, da se bo temu primerno tudi odzval in bo svojo nalogo opravljal.