Varstvo osebnih podatkov

Zasebnost je za vsakega od nas zelo pomembna pravica in nihče od nas si ne želi, da jo kdorkoli drug krši, in tako seveda spoštujemo tujo zasebnost, želimo pa svojo zaščititi. Zanimivo je, da je celo varstvo osebnih podatkov v večini držav zajamčeno z ustavo. Gre za eno temeljnih človekovih pravic, katera se mora spoštovati. V Sloveniji to področje ureja tudi Zakon o varstvu osebnih podatkov. S tem se poskuša preprečiti nezakonit in neupravičen poseg v zasebnost nekoga, preprečevanje uporabe in obdelave osebnih podatkov, saj je zloraba osebnih podatkov kaznivo dejanje, za katerega lahko odgovarjamo tudi pred sodnimi organi. Ne glede na to, ali gre za fizično, pravno ali uradno osebo, je varstvo podatkov ključnega pomena.

Varstvo podatkov je torej enotno, kar se tiče zasebnosti. Določene družbe in organizacije velikokrat potrebujejo dostop do raznih podatkov, ki so zasebne narave in z našim privoljenjem, do teh lahko pridejo oziroma, če je v zakonu drugače določeno, se seveda vsi ravnamo v skladu z zakonom. Velikokrat lahko hote ali nehote nekomu posežemo v zasebnost, kar je seveda nezakonito. Sploh, če smo pravna oseba, je pomembno, da smo previdni pri uporabi osebnih podatkov in je pomembno, da jih imamo v obdelavi na način, da je za nas in za tretje osebe sprejemljivo ter zakonsko dovoljeno. Vse ostalo se seveda šteje kot kršitev.

Varstvo podatkov je torej bistvenega pomena in lahko pri neupoštevanju zakonskih določil in kršitvi Zakona o varstvu osebnih podatkov, prejmemo visoke denarne kazni ali pa smo celo kaznovani z zaporom. V kolikor smo oseba, ki ima opravka s tujimi podatki in ne želimo kakorkoli nezakonito poseči v zasebnost tretje osebe, je najbolje, da se prepričamo, do katere mere lahko osebne podatke obdelujemo. Najprimernejša rešitev je upoštevanje zakona, omenjenega v začetku besedila, ki določa tudi vse ukrepe, s pomočjo katerih se lahko izognemo poseganju v zasebnost tretjih oseb.