Francoščina je zahteven, toda izjemno uporaben jezik

Zagotovo je francoščina eden od bolj zahtevnih jezikov. Posledično se ga uči manj ljudi in je zato toliko bolje zanje. Strokovnjaki s področja jezikov menijo, da se francoščina kot jezik najbolj približa bogatim jezikom iz preteklosti, ki so že zdavnaj izumrli. Če vas zanima tečaj francoščine v Ljubljani ali pa zgolj francoščina kot jezik, obiščite spletno stran http://www.francoscina.com/. Pri tem mislimo predvsem na latinščino, ki ima veliko podobnih in celo istih korenov kot pa francoščina. Nekateri ljudje se je začnejo učiti že v osnovni šoli, kjer je tovrstni jezik ponujen kot izbirni jezik.

Francoščina na gimnazijah
V srednji šoli pa je francoščina primerna predvsem za gimnazijce, kjer se tudi po večini izvaja. Tisti, ki se je učijo, vedo povedati, da je zahteven in težek jezik, ki se ga je potrebno sproti učiti. Specifična je tudi zaradi svoje posebne izgovorjave, ki mnogim dela preglavice. Toda, če smo vztrajni, je to vedno poplačano. Prav vsak se je namreč lahko nauči.

Na izlet v Paris
Če se odločimo obiskati katerega od francoskih mest, potem je dobro, da znamo vsaj nekaj francoskih besed. Med njimi v ospredje postavimo vsaj tiste, ki so del osnovne komunikacije. Sem sodijo pozdravi, vprašanja o počutju posameznika, barve, naročanje hrane ter pijače in podobno. V takem primeru se nam na primer izredno izplača narediti kratek tečaj, ki ga lahko opravimo v kateri koli jezikovni šoli pri nas. Izberemo si individualne inštrukcije francoskega jezika in inštruktorja prosimo, naj nas popelje v svet najpogostejših francoskih besed, ki jih bomo lahko uporabili, ko se bomo na primer odpravili na kratek izlet v Paris. Če radi torej potujemo v tuje dežele, potem je dobro, da vedno usvojimo tudi nekaj besed iz jezika, v katerem se sporazumevajo v deželi, ki jo bomo v kratkem obiskali.